"...ตามประวัติศาสตร์ของเราจะเห็นได้ว่า คราวใด ที่ชาวไทยมีความสามัคคี
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ชาติก็รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความเจริญรุ่งเรือง
แต่ คราวใดที่ขาด ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมทั้ง ชาติ..."

พระบรมราโชวาท ในพีธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2505

 
 
"อยากเห็นคนไทย รักกันได้ อย่างเดิม"
 

Comment

Comment:

Tweet